Wij geven organisaties nieuw perspectief op de toekomst. We organiseren innovatieversnelling programma's en ontwikkelen nieuwe relevante producten. In onze programma’s gaan wij uit van de kernkwaliteiten en capabilities van onze klanten en/ of partners. Wij geloven in de kracht van bestaande organisaties om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en in “outside-in” en “inside-out” innovatie waarin medewerkers samenwerken met startups van buiten.

In onze programma’s staan realisatie, validatie en eigenaarschap centraal. We formuleren samen met onze klant een uitdagende “call to action” ofwel innovatie opgave. We inspireren en mobiliseren deelnemers en partners rondom de opgave in challenges en bootcamps waarin we werken aan nieuwe concepten en aannames valideren.  Tijdens alle stappen in onze programma’s behouden we een scherpe blik van buiten; dit doen we o.a. door inspirerende keynotes van ondernemers en startups, validatie onder eindgebruikers, verrassende “juryleden” en zetten we zogenaamde “Outliers” in waar nodig.

Alles doen we met het oog op het succesvol introduceren van vernieuwende producten en diensten waar klanten op zitten te wachten.

Onze innovatieversnelling programma's leveren we in drie verschillende vormen en worden regelmatig aangevuld met bijvoorbeeld een fysiek innovatie lab of een evenement.

 

  • Inside-out | Intrapreneurship

We starten met het activeren van de juiste medewerkers en betrekken hen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten rondom een bepaalde opgave, kans of technologie. Vaak is de praktijkervaring van medewerkers de basis voor vernieuwende concepten die zij met onze begeleiding versneld realiseren. We bouwen complementaire teams die enthousiast zijn om met de realisatie van hun plannen een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van hun organisatie.

 

  • Outside-in | Entrepreneurship

We starten met scouten en selecteren startups en/ of partners die werken aan dezelfde “Call to action” als waar onze opdrachtgever zich op richt. We nodigen de meest interessante teams uit om deel te nemen aan onze programma’s en faciliteren coalitievorming en samenwerking tussen deelnemers onderling en bovenal tussen onze opdrachtgever en deelnemers. Op deze manier creëren we meervoudige waarde: voor onze opdrachtgever en voor deelnemende startups.

 

  • Co-creatie | Entrepreneurship x Intrapreneurship

Ons startpunt kan ook vanuit twee invalshoeken zijn waarmee we inside-out en outside-in met elkaar combineren. In deze variant brengen we buiten en binnen samen en wordt er zij-aan-zij samengewerkt. De uitkomsten van dergelijke programma’s zijn hybride ventures met intrapreneurs en entrepreneurs aan boord.

Voor meer informatie over het ontwerp en uitvoering van een programma voor jouw organisatie kun je contact opnemen met Marieke den Nijs. Over onze lopende en afgeronde programma’s kan je meer informatie vinden op onze website bij Programma’s en Impact.

 

METHODIEKEN EN TOOLS

De methodieken die wij toepassen stemmen we af op behoeften, doelen en budget van de klant. Hiermee leveren wij altijd maatwerk. Ontwerp van onze programma's baseert zich op een aantal stappen SPARK, SCOUT, SPROUT EN SPIN & SCALE.

 

SPARK >>

Tijdens de Spark fase bepalen we de doelen en contouren van het programma. We definiëren de innovatie opgave en brengen bedrijf en maatschappelijke uitdagingen samen. 

De uitkomst van deze fase is een Call to Action: een inspirerende vraag die richting geeft en over grenzen gaat.

SCOUT >>

In de Scout fase mobiliseren we intrapreneurs en entrepreneurs.  We bouwen een sterk netwerk waarin krachten vanuit verschillende perspectieven samen komen. 

De uitkomst van deze fase is een scala aan oplossingen. We selecteren de meest kansrijke oplossingen en maken slimme combinaties.

SPROUT >>

Deelnemers ontwikkelen en valideren hun oplossingen. We maken gebruik van verschillende methodes en tools. We betrekken klanten, gebruikers en experts bij de validatie. We zorgen altijd voor een goed team en eigenaarschap.

De uitkomst van deze fase zijn gevalideerde oplossingen. 

SPIN & SCALE >>

In de laatste stap kijken deelnemers vooruit en werken aan een businessplan met aandacht voor o.a. business model en opschaling. We werken toe naar marktintroductie.

De uitkomst van deze fase is een uitgewerkt businessplan geschikt voor (investerings-) besluit voor vervolgstappen.