Innovatie Arena

IMPACT

Binnen de Innovatie Arena begeleidt Outside Inc. werknemers van ING Verzekeren en Nationale Nederlanden om te komen tot innovatieve productservices die een antwoord bieden op de wensen van de hedendaagse klant. Dit deden we vanuit de kernwaarden van het bedrijf, met als doel om ING Verzekeren toekomst klaar te maken. Dit programma draagt bij aan SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure. 

OMSCHRIJVING

Er zijn grote veranderingen gaande binnen de verzekeringssector. In de Innovatie Arena begeleidde Outside Inc. werknemers vanuit het hele bedrijf in om  innovatieve oplossingen te bedenken voor de wensen van hun klanten. Dit doen we door maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen in kaart te brengen. Mogelijke oplossingen worden zo snel mogelijk getoetst bij klanten om de oplossingsrichting te valideren.

nn_2.png
 

Terug naar programma's