Groeien door Snoeien

IMPACT

De Groeien door Snoeien customer journeys zijn opgezet met als doel om de dienstverlening binnen het sociaal domein te verbeteren in Gemeente Westland. Dit programma draagt bij aan SDG nummer 3 Good Health and Well-Being en 11 Sustainable Cities and Communities.

OMSCHRIJVING

De kernvraag in de challenge ‘groeien door snoeien’ is: Welke ‘deuren’ in het woud aan ‘deuren’ in het sociaal domein kunnen we snoeien? Met de decentralisatie is de belofte gedaan dat eenduidiger zou worden in het sociaal domein. Eén van de concrete uitwerkingen van die belofte is dat we van allerlei specifieke toegangen zouden toewerken naar één brede toegang. De customer journey geeft inzicht in algemene principes welke ‘toegangen’ hulp- en ondersteuningszoekenden allemaal zijn tegengekomen en wat ze daar te horen hebben gekregen en/of ze (tevens) zijn doorverwezen naar een andere ‘toegang’.

De customer journey's zijn uitgevoerd met de specifieke doelgroep LVB-jongeren, omdat dit een doelgroep is die rijk is aan vraagstukken om veelal alle leefgebieden. Er zijn vijf interviews gehouden met LVB jongeren en hun ouders die zijn uitgewerkt in customer journey’s. Dit resulteerde in vele inzichten welke gedeeld zijn tijdens de spiegelsessie met managers en medewerkers van verschillende betrokken instellingen in het sociaal domein in regio Westland. Aan de hand van de inzichten zijn nieuwe projecten ontstaan om verbeteringen in de dienstverlening in het sociaal domein van gemeente Westland en haar partners te realiseren.


Terug naar programma's