Patient Solutions Lab

IMPACT

Takeda heeft de ambitie om haar patiënten zoveel mogelijk centraal te stellen in de bedrijfsvoering. Outside Inc. begeleidt werknemers van Takeda om samen met ervaringsdeskundige patiënten tot een zinvolle invulling te komen van deze ‘patient centricity’. Dit programma draagt bij aan SDG 3 Good Health and Well-Being.

OMSCHRIJVING

In het Patient Solutions Lab werken werknemers van Takeda samen met patiënten aan een zinvolle manier om de patiënt centraal te stellen. De eerste fase van het programma richt zich op het inventariseren van de problemen die patiënten ondervinden in hun dagelijks leven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende ervaringsdeskundigen. De opbrengst van deze fase dient als input voor de ideegeneratie. Outside Inc. ondersteunt de medewerkers in twee bootcamps om de ideeën die daaruit voortkomen te valideren met behulp van experts en uit te werken tot plannen met een heldere waarde propositie.  

logo-takeda.jpg
 

Terug naar programma's