Becel Pro-Activ

IMPACT

Outside Inc. ondersteunt Becel Pro-Activ bij het ontwikkelen van een "purpose" voor een nieuw product en bij het bouwen van een eco-systeem rondom deze purpose.  We werken met een intern team aan nieuwe strategie en verbinden hen hierbij aan experts en ondernemers in ons netwerk.  Zo maken we gebruik van een outside-in perspectief en jagen we innovatie aan..

OMSCHRIJVING

De marktstrategie die we ontwikkelen voor deze producten en diensten ontstaat vanuit een  gezamenlijk geformuleerde purpose waarbij we gebruik maakten van onze Corporate Social Entrepreneurship methodiek. Wij helpen Becel Pro-Activ bij het definiëren van deze purpose. Vervolgens valideren wij deze pupose bij ‘outsiders’ en verbinden Becel Pro-Activ aan partners rondom deze purpose. Met deze innovatieve producten en diensten draagt dit programma bij aan het bevorderen van SDG 3: Good Health and Well-Being.

 

E_SDG goals_icons-individual-rgb-03.png
 

Terug naar programma's