Outside Inc. is niet zomaar een bedrijf. We helpen anderen met innovatie en ondernemerschap, maar kunnen er zelf ook wat van.

Zo hebben we diverse bedrijven en initiatieven gestart. Soms was dit samen met klanten, soms omdat we zelf vonden dat het nodig was. Altijd vanuit oogpunt om op een ondernemende manier iets doen aan een maatschappelijke of duurzaamheidsopgave. Hierdoor zijn een aantal mooie bedrijven en initiatieven ontstaan waar we trots op zijn en een verschil mee maken voor onze klanten.

Het ecosysteem waar we deel van uit maken is natuurlijk vele malen groter, maar op deze pagina leggen we uit hoe de relaties zijn met spin-offs van ons eigen ondernemerschap. Zo is in 2015 World Startup Factory ontstaan, dit is een zelfstandig opererend bedrijf met eigen business model en focus.

  • Outside Inc. is een zakelijk dienstverlener en levert innovatie versnellingsprogramma’s aan klanten,

  • World Startup Factory investeert in en begeleid startups in thematische acceleratie programma’s.

Bij de start van beide bedrijven was er een forse afstand tussen corporates en startups, mede door onze bijdrage is deze afstand verkleind en zien we meer en meer succes en waarde in samenwerking tussen bestaande organisaties en startups of scale-ups.

Outside Inc. en World Startup Factory werken ieder met een eigen team en onafhankelijke directie aan hun missie, in sommige gevallen voor dezelfde klanten en partners. De aandeelhouders van Outside Inc. hebben een (minderheids)belang in World Startup Factory.

Samen maken we deel uit van het breder collectief van onafhankelijke bedrijven met de naam Powered by Meaning. Andere bedrijven die hier ook bij zijn aangesloten zijn bijvoorbeeld Kirkman Company en YSE.

In 2017 is World Startup Factory met Truvalu Group gestart met de joint venture FoodStars. FoodStars is een new business platform voor agrifood. FoodStars investeert in startups en begeleid in verschillende programma’s en fases startups en scale-ups bij hun ontwikkeling en groei.

Andere initiatieven die door Outside Inc. in de afgelopen jaren zijn gestart zijn onder andere:

  • Fair Medicine - Stichting die een nieuw model realiseert voor de ontwikkeling van therapieën en geneesmiddelen

  • Our Oceans Challenge - Innovatie platform voor een duurzame maritieme en offshore industrie

In de eerste jaren heeft Outside Inc. als oprichter een actieve rol gespeeld bij bestuur en uitvoering van deze organisaties. Nu opereren beide met een zelfstandig en onafhankelijk bestuur en is Outside Inc. soms betrokken als uitvoeringspartner of strategisch adviseur.