HUUB EDELMAN

Huub

Program Manager Innovatie


Huub is een creatieve, impact gedreven professional. Hij werkt op persoonlijk niveau op een unieke manier met oog voor het individu. en een duurzaam resultaat. Huub betrekt mensen in innovatieve ideeen en zorgt voor een duidelijk plan van aanpak. Hij breekt door obstakels die in de weg staan van groei en verandering. Samen met jou wil hij de weg vrijmaken naar de nieuwe economie .

Huub heeft een achtergrond in change management.i