IVN Natuureducatie

IMPACT

Door samenwerking in 8 jaar alle ca 200 schoolpleinen in Zeeland vergroenen en benutten als buitenlokaal en groene speelplek (ook buiten schooltijd). De huidige pleinen zijn veelal grijs. Steeds meer scholen zien het belang in van een groen schoolplein voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kunnen deze plekken een rol spelen in de opgave om de bebouwde omgeving van Zeeland klimaatbestendig te maken. Bijkomend voordeel is dat deze pleinen gelijk een prachtige educatie tool vormen voor de klimaatopgave. Als we middelen en kennis bundelen in Zeeland kunnen we echt koploper worden op dit vlak in Nederland. Daarom hebben we als IVN i.s.m de HZ en de GGD het initiatief genomen om te pleiten voor en te werken aan een Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Dit volgens drie pijler: 1) Schoolpleinen als een buitenlokaal 2) Schoolpleinen als stapsteen voor flora en fauna uit Zeeland / tegels eruit / groen erin 3) Schoolpleinen als plekken voor en van de buurt.

PROGRAMMA: Delta Water Challenge - winnaar uitdaging ‘de Toekomstige Stad’

WEBSITE VENTURE: https://www.ivn.nl


Terug naar impact