INSIDE-OUT INTRAPRENEURSHIP PROGRAMMA

Innovatie versnellen door het stimuleren van intern ondernemerschap?


Er liggen veel kansen voor bedrijven voor vernieuwing richting een toekomstbestendig bedrijf. Samen met onze klanten beantwoorden wij de vragen hieronder en werken toe naar de volgende resultaten:

  • Hoe gaan we van bewustzijn (bij onze medewerkers) van nieuwe trends en technologie naar executie en introductie van toekomstbestendige producten en diensten?

  • Hoe combineren we onze eigen kwaliteiten met nieuwe business modellen, data en kunstmatige intelligentie?

  • Hoe maken we onze cultuur meer naar buiten gericht en ontwikkelen we competenties op het vlak van ondernemerschap, klant centraal en samenwerken?

Onze programma’s starten met het vaststellen van een herkenbare focus en een aansprekende call to action. We starten vervolgens met het werven van passende en gemotiveerde medewerkers (zogenoemde intrapreneurs). Zij kwalificeren zij zich met hun motivatie of door de kwaliteit van hun oplossingen. We werken vervolgens toe naar cross-functionele teams en werken aan nieuwe verbindingen binnen organisaties en hun buitenwereld.

We nodigen de meest veelbelovende teams en oplossingen uit om deel te nemen aan onze programma’s en faciliteren de ontwikkeling en validatie van hun oplossingen. Parallel werken we met behulp van onze tools toe naar een business plan. Aan het einde van het programma is er een investeringsbeslissing mogelijk op basis van kosten en verwachte opbrengsten en impact van een nieuw product of dienst.

Voorbeelden van onze programma’s kan je terugvinden bij Programma’s op onze website. Succesvolle samenwerkingen en startups die zijn voortgekomen en/ of versneld door onze programma’s vind je bij Impact

"Healthy growth requires a smattering of intrapreneurs who drive new projects and explore new and unexpected directions for business development".

"There are career risks and opportunities to intrapreneurship: intrapreneurs are heroic in their own way, but they rarely put their personal safety on the line."

Wil je dit eens ervaren? Organiseer met ons een Corporate Social Entrepreneurship (CSE) LAB op een voor jouw relevant thema! Voorbeelden van thema’s voor een CSE Lab zijn:

  • Mobility LAB

  • Future of Work LAB

  • Patient Centricity LAB

  • SDG Accelerator LAB

  • Healthy Buildings LAB

  • Artificial Intelligence LAB

  • Climate Adaptation LAB