Wat is het verschil tussen de starters en de dinosauriërs?

Van vraag gedreven adviseur naar activistische intrapreneur

Adviseurs voegen waarde toe door verspreiding van kennis en kunde, die organisaties versterkt in het opbouwen van hun “organization capital” en daarmee van waardevolle en unieke value proposities voor de markt. In dit tijdperk van snel veranderende businessmodellen en grote dynamiek in de samenleving is dit belangrijker dan ooit. Om die rol ook in de informatie-samenleving (vierde industriële revolutie) te kunnen blijven spelen, is het voor de adviseur noodzakelijk om nieuwe thema`s te omarmen.

Lees deze nieuwe white paper waar Mathijs aan meeschreef voor SIOO en ontdek antwoorden op de 4 urgente vragen rond Sociaal Ondernemerschap voor de activistische adviseur. Hieronder alvast een greep uit het antwoord op één van de vragen:

Wat is het verschil tussen de starters en de dinosauriërs?

Een vaak terugkerend discussiepunt is dat van grote versus kleine ondernemingen. Daar klinkt vaak een soort moedeloosheid uit met de onderliggende aanname, dat kleine en leuke nieuwe ondernemingen het verschil niet maken. `Dat gaat dan voorbij aan het effect van de longtail en `kantel regels` van Rotman; als de eerste 20 procent richting een nieuwe beweging gepasseerd is, het eerdergenoemde tipping point, gaat de transformatie steeds sneller.

Voor de bestaande grote, op aandeelhouderswaarde gestuurde, ondernemingen is het moeilijker om hun organisatie om te vormen van een focus op financiële waarde naar een op shared values. En misstappen komen, terecht, breeduit in de pers.

Maar ook deze ‘gewone’ bedrijven hebben de ambitie tot meervoudige waardecreatie. Daar betreft het vaak een ingrijpend organiseer- en veranderproces. Mathijs Koper hecht, als het gaat om het (geleidelijk) veranderen van de focus op aandeelhouderswaarde naar sociaal ondernemen, veel waarde aan intrapreneurs.

Mathijs Koper van Outside Inc. is, mede door zijn onderzoek, meer en meer gaan geloven in de innovatiekracht van medewerkers binnen bestaande organisaties. De ideeën daartoe komen dan voort uit nieuwe behoeften van klanten, ondernemerschap, outside-in innovaties, toepassing van nieuwe technologieën en nieuwe businessmodellen.

Het zijn vaak de ingesleten stuurmechanismen die effectief waren in de tijd die achter ons ligt, die nu barrières vormen bij het vormgeven aan een transitie om er sterker uit te komen. Nederlandse bedrijven als Interface, DSM, Renewi en Gispen zijn voor mij voorbeelden van een voorhoede. Met een darwinistische blik op de toekomstbestendigheid van organisaties zijn financiële prestaties een hele beperkte graadmeter. Het zal meer en meer gaan over hoe goed een organisatie kan inspelen op de veranderende en nieuwe behoeften en die succesvol kan combineren met toepassing van nieuwe technologie en co-creatie met oude en nieuwe spelers in een zakelijk ecosysteem. Medewerkers op allerlei plekken in een organisatie, die hij graag de geuzentitel “Intrapreneurs” geeft, hebben een belangrijke sleutel in handen om zelf vorm te geven aan de toekomst van hun organisatie. Als zij deze uitdaging omarmen en weten te verbinden met hun persoonlijk purpose kunnen ze geïnspireerd werken aan de toekomst- bestendigheid van hun organisatie en de legacy op een positieve manier inzetten voor een duurzame economie.

Lees het volledige whitepaper "Van vraag gedreven adviseur naar activistische intrapreneur" hier!