Professionals moeten vaker buitenspelen: Deel 2

Deel 2: Herontdek nieuwsgierigheid als competentie

Wouter gelooft dat nieuwsgierigheid je blikveld verruimt en dat de vragen die daarbij ontstaan tot nieuwe inzichten leiden. In de programma’s die we met Outside Inc. organiseren staan ondernemerschap en ondernemend denken centraal. Hierin speelt nieuwsgierigheid een essentiële rol. Het prikkelende gevoel te ontdekken en verschil te maken.

Om als organisatie betekenisvol te blijven, moet je jezelf blijven herontdekken. Dat begint met het stellen van de juiste vragen en het zetten van de eerste stap. Wij geloven dat de potentie om deze eerste stap te zetten al in de organisatie zelf zit. Die potentie zit in intrapreneurs; gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers die vooruit durven te denken. In onze innovatieprogramma´s stimuleren we de nieuwsgierigheid van intrapreneurs en werken zo aan het creëren van toekomstbestendige oplossingen. We wakkeren nieuwsgierigheid en ondernemerschap door hen aan te spreken op hun intrinsieke motivatie; ofwel purpose om zelf verschil te maken.

We willen allemaal nieuwsgierig zijn, maar vaak verliezen we dit uit het oog wanneer we op de korte termijn resultaat willen boeken. Terwijl juist het inzetten van nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vragen bijdraagt aan de kwaliteit van nieuwe oplossingen. Als kind had je deze nieuwsgierigheid al, maar we zijn deze kwijtgeraakt en moeten deze herontdekken. Dat kan alleen als er ruimte is om nieuwsgierig te zijn en we behoefte en urgentie voelen om verschil te maken. Een goed innovatieprogramma kan daarbij helpen. Minder naar optimalisatie, en meer naar oriënteren, ontdekken en gewoon doen. Het maken en bieden van ruimte waar nieuwsgierigheid en vernieuwing een voedingsbodem heeft en inzichten, antwoorden en nieuwe perspectieven vertalen naar nieuwe oplossingen.

Hoe kan je je eigen nieuwsgierigheid en ondernemerschap aanwakkeren?  Hieronder een aantal praktische tips:

·       Start vanuit je eigen “why”: waar wil jij verschil maken, wat wil jij veranderen en waar zie jij kansen?  Boor je eigen purpose aan en gebruik deze als startpunt om oplossingen te bedenken en ontwikkelen maar ook anderen enthousiast te maken.

·       Verbind jouw purpose aan die van jouw bedrijf: vanuit welke waarden wil je innoveren, wat is de kern en het belang waar het allemaal om draait? Door deze waarden voor jezelf en anderen in kaart te brengen daag je jezelf maar ook anderen uit om innovatief te zijn met een inspirerend en gemeenschappelijk doel (ofwel Call to Action). Lees hier over innoveren en sociale waarden.

·       Vraag jezelf 5x: Waarom? Waar verwonder jij je over? Door jezelf maar ook anderen meerdere malen te vragen “waarom” kan je tot kern komen van problemen maar juist ook kansen. Door voorbij het “aannemelijke” te stappen krijg je nieuwe inzichten en perspectieven.

·       Wanneer je complexe problemen wilt oplossen of wilt brainstormen over nieuwe ideeën, probeer eens geen 100 oplossingen te bedenken, maar 100 vragen. Door je perspectief op de uitdaging te veranderen doe je nieuwe inzichten op.

·       Probeer je eigen argumenten te ontkrachten met bewijs. Als je denkt dat iemand je product koopt wegens de flexibiliteit die het oplevert ga dan op pad om te kijken of je kan bewijzen dat dit niet klopt.  Wees hierin nieuwsgierig en open, en je ontvangt een beter beeld van je doelgroep.

·       Wees weer even 5 jaar oud (de tijd dat je nog natuurlijk nieuwsgierig was). Hoe kijk je dan naar de wereld? Probeer naar jouw bedrijf of organisatie te kijken door de ogen van jezelf als vijfjarige. Welke vragen zou je stellen? Wat zou je opvallen? Hoe zou je het probleem oplossen? Door op een andere manier te kijken, vallen je waarschijnlijk zaken op die je normaal gesproken niet zouden opvallen.

·       Laat je inspireren: wat doen anderen? Waar word je blij van? Wat vind je mooie voorbeelden van ondernemerschap? Ga buitenspelen en laat je inspireren. Gebruik deze voorbeelden om van te leren. Welke elementen spreken je aan? Wellicht dat je deze kan vertalen naar jouw eigen situatie of jouw bedrijf.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat je nieuwsgierig blijft in je organisatie? We zijn benieuwd naar jouw persoonlijke tips en tricks. Of je kan met Outside Inc. kijken hoe we door middel van een programma een cultuur kunnen maken van nieuwsgierigheid en ondernemerschap.

Wil je meer weten? Reageer op dit bericht of stuur een e-mail naar m.dennijs@outside-inc.nl.

Maar bovenal: Wees Nieuwsgierig