Den Haag Toegankelijk Challenge 2017

Oplossingen ontwerpen voor en met mensen met een visuele beperking

Technologische en sociale innovaties volgen elkaar snel op anno 2017. De 10.000 inwoners van Den Haag met een visuele beperking willen daar net zo graag de vruchten van plukken als iedere andere inwoner, maar dat blijkt vaak een uitdaging. In de Den Haag Toegankelijk Challenge riep de gemeente Den Haag juni 2017 ondernemers, bedrijven, designers, programmeurs, wetenschappers en niet in de laatste plaats mensen met een visuele beperking op om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Welke oplossingen maken van Den Haag een aantrekkelijke binnenstad die toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking?

De ‘The Hague Way’: gebruiker centraal

Absolute voorwaarde voor deze Challenge was dat de eindgebruikers, mensen met een visuele beperking, centraal zouden staan in het gehele programma. Daarom zijn aan het begin van het programma twee Meetups georganiseerd waarin via ‘User Journey Maps’ en ‘Persona’s’ samen met de doelgroep uitdagingen en behoeften werden opgehaald. Oversteken op een druk kruispunt, instappen in de juiste tram en navigeren binnen een groot gebouw bleken lastige situaties. Ook gaven de betrokken ervaringsdeskundigen aan dat het bepalen van de eigen locatie op een route, veilig bewegen en spontaan iets ondernemen veel energie kosten in hun dagelijks leven.  In een de derde meetup zijn daarna in samenwerking met belangenorganisaties Vooral, Visio en Bartimeus actuele innovaties voor blinden en slechtzienden gepresenteerd om te bepalen waar nog kansen liggen voor het ontwerpen van innovatieve oplossingen.

Design Days

Vanuit deze basis hebben 12 teams van designers, studenten van de HHS en HvA, programmeurs en verschillende bedrijven tijdens twee Design Days oplossingen geprototyped. Tijdens deze dagen hebben teams hun prototypes uitgewerkt en getest met eindgebruikers en experts. Dit resulteerde in korte prototyping iteraties waarin nieuwe inzichten door interactie van eindgebruikers met prototypes snel konden worden vertaald naar nieuwe ontwerpkeuzes.

Age-friendly Cities Conference

Uiteindelijk zijn de resultaten en lessons learned van de Challenge op 4 oktober gepresenteerd op de Age-friendly Cities Conference, georganiseerd door het WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities. Daar werden onder anderen een HoloLens applicatie die blinden helpt obstakels waar te nemen of routes te volgen door de omgeving te scannen en te vertalen naar geluidssignalen en een slimme blindenstok gepresenteerd.

Next steps

Tot aan de laatste meetup van de challenge op 28 november bij The Hague Tech worden vervolgstappen uitgewerkt voor de doorontwikkeling van de oplossingen. Want een toegankelijk Den Haag voor mensen met een visuele beperking is simpelweg een mooiere, comfortabelere en toegankelijkere stad voor iedereen.