Scaling Together Evenement

Als deel van het Border Sessions festival heeft de World Startup Factory op 28 juni een event georganiseerd over het thema ‘Scaling Together’. Hierbij was Siddharth Bannerjee, Startup en New Technology Analyst bij Nesta en co-auteur van het boek Scaling Together de hoofdspreker. Naast Siddharth, hebben Marie-José van den Boomgaard en twee afgestudeerden van de Vrije Universiteit van Amsterdam, Vivian Reichgelt en Carlo Bellmann hun visie gedeeld op samenwerking tussen corporates en startups.

Onderzoek naar cultuur binnen samenwerking
Ondanks positieve berichten heeft Carlo Bellmann (VU Amsterdam) geconstateerd dat samenwerking tussen startups en corporate afgelopen jaren niet zo succesvol was als verwacht. Carlo vertelde ons dat het verschil in cultuur en werkwijze een van de grootste uitdagingen is binnen deze samenwerking. Hij beargumenteerde dat het respecteren en begrijpen van elkaars organisatiecultuur de ‘key to success’ is binnen deze samenwerking.

Vivian Reichgelt (VU Amsterdam) heeft tijdens haar onderzoek het belang van vertrouwen ontdekt binnen het opzetten van effectieve samenwerking. Alle startups en corporates die geïnterviewd werden hebben bevestigd dat wederzijdse vertrouwen en persoonlijke connecties vaak beslissend zijn voor de uitkomst van onderhandelingen.   

#Co-innovatie en Scaling Together
Siddharth Bannerjee heeft gedeeld hoe startups en corporates het meeste uit hun samenwerking kunnen halen. Siddharth sprak over twee grote barrières die startups en corporates moeten overwinnen om succesvol samen te werken: interne barrières en relationele barrières. Omdat interne barrières zich voordoen op het niveau van het individu in beide organisaties, is het essentieel dat startups en corporates elkaars operationele structuur, doelen, cultuur en werkwijze begrijpen. Relationele barrières kunnen vermeden worden wanneer er transparante en effectieve communicatie is tussen beide partijen, dit bouwt vertrouwen op en geeft mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen.

Engaging with Startups as a Corporate
Marie-José van den Boomgaard (KPN) benadrukte dat ondanks een aantal uitdagingen, samenwerking veel kansen biedt voor zowel startups als corporates. Marie-José heeft de business case van KPN gepresenteerd als voorbeeld van een zeer dynamische startup-corporate samenwerking. Ze benoemde hierbij wel dat het belangrijk is om te weten hoe de specifieke corporates of startups jouw bedrijf verder kan helpen groeien en dit ook duidelijk te communiceren binnen en buiten eigen bedrijf.