Natuurlijk Ondernemen in Hoeksche Waard-West

Binnen de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West/Spuimonding trekken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente KorendijkProvincie Zuid-HollandWereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam en Natuurmonumenten gezamenlijk op. Voor het project Leenherenpolder wordt nu gezocht naar initiatiefnemers die natuur en ondernemerschap bij elkaar brengen binnen vier thema’s: recreatieactiviteiten, zakelijk, horeca en verblijf.

Samenwerken om te versnellen

Het doel van Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West is om initiatiefnemers van binnen en buiten de regio kennis te laten maken met de kansen die het gebied u biedt. U wordt uitgenodigd nieuwe initiatieven en samenwerkingsmogelijkheden met de organiserende partijen te verkennen. We zijn op zoek naar nieuwe economische activiteiten die bijdragen aan de aantrekkingskracht en beleving van het gebied. We spreken hierbij alle initiatiefnemers aan die bijdragen aan de volgende drie pijlers:

  1. Rust & Ruimte: Initiatieven die passen bij het karakter van de Hoeksche Waard
  2. Vitaliteit: Initiatieven die bijdragen aan een beter bereikbaar/gastvrijer gebied
  3. Natuur: Initiatieven die bijdragen aan een toegankelijke natuur

Informatiebijeenkomst op 26 maart

In de namiddag van 26 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd om initiatiefnemers kennis te laten maken met het programma Natuurlijk Ondernemen in Hoeksche Waard-West. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten organiserende partijen en andere geïnteresseerden elkaar. Er wordt meer informatie gegeven over het vervolg en hoe de organiserende partijen met initiatiefnemers willen samenwerken om de initiatieven te versnellen. Aanmelden voor de bijeenkomst op 26 maart kan hier

 Inschrijven en selectie

Tot 16 april kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om mee te doen. Daarna wordt er een selectie gemaakt van de 6 tot 8 meest belovende initiatieven. Zij krijgen tijdens 3 bootcamp dagen, georganiseerd door Outside Inc. op 17 mei, 31 mei en 14 juni, ondersteuning bij de ontwikkeling van hun business case. Omwonenden kunnen ook meedenken met de initiatiefnemers tijdens de bootcampdagen en kunnen daarvoor belangstelling tonen bij de organisatie. Op 28 juni vindt een demonstratiemarkt plaats. 

Krachten bundelen

Wij geloven dat economische ontwikkeling en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan en dat dit de kwaliteit van leven van zowel bewoners als bezoekers kan verbeteren. We willen samen met initiatiefnemers de gebiedskwaliteiten rust en ruimte verbinden aan economische kansen in een te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied.