Veel interesse in Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West

In het Wapen van Nieuw-Beijerland vond 26 maart de aftrap plaats van Natuurlijk Ondernemen Hoeksche Waard-West. In dit programma trekken Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Korendijk, Provincie Zuid-Holland, Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam en Natuurmonumenten gezamenlijk op. Er wordt gezocht naar nieuwe economische activiteiten die bijdragen aan de aantrekkingskracht en beleving van het gebied. De belangstelling was groot, 43 initiatiefnemers, ondernemers en burgers bezochten de informatiebijeenkomst.

Inspiratie van buiten

Nadat wethouder Gerard den Boer en projectleider Gerard Litjens namens de gezamenlijke organisaties het project hadden toegelicht, inspireerde Theo Bouwman van Woody’s Housing de bezoekers door te vertellen hoe hij woonvoorzieningen integraal aanpakt met techniek en community building.

Samenwerking en draagkracht

Vervolgens waren de aanwezigen aan zet. Nadat de deelnemers in groepjes hadden nagedacht over uitdagingen werden plenair ideeën en visies besproken. Meerdere malen werd het belang van samenwerking tussen initiatiefnemers aangehaald om nieuwe concepten te ontwikkelen.

“De schaal van Korendijk”

Wethouder Den Boer besloot de bijeenkomst: “Voor alles wat we willen ontwikkelen geldt: doe het op de schaal van Korendijk, maar geef initiatiefnemers wel de ruimte.” Hij benadrukte dat de omgeving betrokken moet worden in de plannen om draagkracht te creëren. Tot slot wees Den Boer op de ontwikkeling van de omgevingsvisie Korendijk waarin duidelijk staat aangegeven wat de praktische mogelijkheden zijn in het gebied.

Inschrijven kan tot 16 april

Tot 16 april kan iedereen met een initiatief zich nog inschrijven om mee te doen. Na deze datum wordt er een selectie gemaakt van de 6 tot 8 meest belovende initiatieven. Zij krijgen vervolgens tijdens 3 bootcampdagen , op 17 mei, 31 mei en 14 juni, ondersteuning bij de ontwikkeling van hun business case. Ook omwonenden kunnen meedenken met de initiatiefnemers tijdens de bootcampdagen en kunnen daarvoor belangstelling tonen bij de organisatie. Op 28 juni vindt een demonstratiemarkt plaats. Meer informatie en aanmelden: www.beleefhoekschewaard.nl/ondernemen/natuurlijk-ondernemen-hww/

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard waarin de regio samenwerkt met de provincie Zuid-Holland. Doel van het programma: de economische vitaliteit van het gebied versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau houden. Dit wordt gedaan door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar meer gaan ondersteunen en beter op elkaar aansluiten.