Professionals moeten vaker buitenspelen

Termen als creativiteit en innovatie kent iedereen, maar wat is de absolute kern ervan? In dit blog gaan Marieke den Nijs (oprichter Outside Inc.) en  Wouter Kersten van The New ABC (Always Be Curious) en "Uitblinker" van Outside Inc. hier nader op in. In het eerste deel gaat Wouter in op de rol van “nieuwsgierigheid” en in het tweede deel vertelt Marieke hoe je nieuwsgierigheid en ondernemerschap zelf en in jouw bedrijf kunt aanwakkeren.

Deel 1: “intern ondernemerschap vraagt om professionele nieuwsgierigheid” (Wouter)

Volgens Wouter draait het allemaal om “Nieuwsgierigheid”. In deze dynamische tijden waarin er grote behoefte is aan vernieuwend denken, staan creativiteit en innovatie hoog in het vaandel. Vaak wordt dat label “vernieuwend” in verband gebracht met nieuwe ideeën. En uiteindelijk is dat ook zo. Maar wat zijn nieuwe ideeën? Vrijwel alles is een remix, en we hebben het dus eerder over nieuwe combinaties. Hoe krijg je die? Door andere vragen te stellen. En dat is in feite nieuwsgierigheid.

Vragen dus. Dat is juist wat mensen veelal niet doen als ze snel een oplossing willen bedenken en een prototype maken om te testen. Toch moeten we ons realiseren dat het mooiste antwoord op een slechte vraag of een fout geformuleerd probleem in de praktijk weinig waarde heeft. Dit is dan ook waar ik me op richt: organisaties stimuleren om door het hele innovatieproces heen, maar zeker aan het begin nieuwsgieriger te zijn. Als je daar ook nog eens anderen buiten je inner circle bij betrekt, dan biedt dat een extra goede voedingsbodem voor vernieuwing. Nieuwsgierigheid en perspectieven combineren, dat is waar het wat mij betreft om draait.

Het doel van de innovatie programma's van Outside Inc. is om medewerkers (potentiële intrapreneurs) eigenaarschap te geven in innovatie. Dat gebeurt o.a. door deze intrapreneurs de organisatie te laten herontdekken. Om te voorkomen dat dit niet een eenmalige exercitie is moet “ondernemend denken” onderdeel van het DNA worden. Ik denk dat het opwaarderen van vragen in plaats van springen naar antwoorden daar echt de motor achter is. In een recent blog noem ik dit The Inquisitive Organisation. Beschouw “Niet weten” als voordeel om extra nieuwsgierige vragen te stellen in plaats van bron van paniek en onmacht. Boeken die ik recent heb gelezen en dit volledig onderschrijven zijn bijvoorbeeld A Curious Mind over de kracht van “Curiosity” en Not Knowing, over de schoonheid van “Niet weten”

Als je dit soort denken toe past op het ontwerpen van innovatie-programma’s, welke vragen roept dat dan bij mij op?

·       Wie bepaalt de startvraag? Wat gebeurt er als de “Call to Action” binnen een bedrijf wordt geformuleerd door meer dan alleen een kernteam van managers?

·       Met welke onderwerpen gaan de werknemers bezig? Wat zou er gebeuren als je eerst de koppen bij elkaar steekt m.b.t. de vragen die centraal zouden moeten staan? Dit is ook een punt dat bijvoorbeeld wordt genoemd in het artikel Better Brainstorming: “Door vragen centraal te stellen in plaats van antwoorden werk je beter om vooroordelen heen en open je nieuwe denkrichtingen”.

·       Hoe creëer je een goede mix van “Lean” (snel tot iets komen en in de praktijk testen om het vervolgens net zo lang aan te passen tot het verkoopbaar is) en “Inquisitive” (net iets langer afvragen waar je mee bezig bent, of het jouw probleem gaat oplossen en zo niet wat daar dan de consequenties van zijn)? Kortom, welke checkbacks zou je in je proces moeten inbouwen om nieuwsgierigheid te blijven garanderen?

·       Iedereen kent de termen “brainstormen”, “out of the box” en “vrij associëren” wel. Maar hoe zou je het vinden als de basisprincipes “blijf nieuwsgierig”, “vergeet die hele doos” en “creëer ruis op de lijn” zijn?

Er zijn nog veel meer vragen die je in dit kader kan stellen. Het patroon is als het goed is wel duidelijk: om (nieuwe) innovatiekrachten in een bedrijf te mobiliseren, moet je op een andere manier denken. Als nieuwsgierigheid een kernvaardigheid in het bedrijf is gaat dat automatisch.

Hoe past Outside Inc. dit soort gedachten in de praktijk toe in haar programma’s?  

Deel 2: “herontdek nieuwsgierigheid als competentie” (Marieke)

Wouter gelooft dat nieuwsgierigheid je blikveld verruimt en dat de vragen die daarbij ontstaan tot nieuwe inzichten leiden. In de programma’s die we met Outside Inc. organiseren staan ondernemerschap en ondernemend denken centraal. Hierin speelt nieuwsgierigheid een essentiële rol. Het prikkelende gevoel te ontdekken en verschil te maken.

Om als organisatie betekenisvol te blijven, moet je jezelf blijven herontdekken. Dat begint met het stellen van de juiste vragen en het zetten van de eerste stap. Wij geloven dat de potentie om deze eerste stap te zetten al in de organisatie zelf zit. Die potentie zit in intrapreneurs; gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers die vooruit durven te denken. In onze innovatieprogramma´s stimuleren we de nieuwsgierigheid van intrapreneurs en werken zo aan het creëren van toekomstbestendige oplossingen. We wakkeren nieuwsgierigheid en ondernemerschap door hen aan te spreken op hun intrinsieke motivatie; ofwel purpose om zelf verschil te maken.

We willen allemaal nieuwsgierig zijn, maar vaak verliezen we dit uit het oog wanneer we op de korte termijn resultaat willen boeken. Terwijl juist het inzetten van nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vragen bijdraagt aan de kwaliteit van nieuwe oplossingen. Als kind had je deze nieuwsgierigheid al, maar we zijn deze kwijtgeraakt en moeten deze herontdekken. Dat kan alleen als er ruimte is om nieuwsgierig te zijn en we behoefte en urgentie voelen om verschil te maken. Een goed innovatieprogramma kan daarbij helpen. Minder naar optimalisatie, en meer naar oriënteren, ontdekken en gewoon doen. Het maken en bieden van ruimte waar nieuwsgierigheid en vernieuwing een voedingsbodem heeft en inzichten, antwoorden en nieuwe perspectieven vertalen naar nieuwe oplossingen.

Hoe kan je je eigen nieuwsgierigheid en ondernemerschap aanwakkeren?  Hieronder een aantal praktische tips.

·       Start vanuit je eigen “why”: waar wil jij verschil maken, wat wil jij veranderen en waar zie jij kansen?  Boor je eigen purpose aan en gebruik deze als startpunt om oplossingen te bedenken en ontwikkelen maar ook anderen enthousiast te maken.

·       Verbind jouw purpose aan die van jouw bedrijf: vanuit welke waarden wil je innoveren, wat is de kern en het belang waar het allemaal om draait? Door deze waarden voor jezelf en anderen in kaart te brengen daag je jezelf maar ook anderen uit om innovatief te zijn met een inspirerend en gemeenschappelijk doel (ofwel Call to Action). Lees hier over innoveren en sociale waarden.

·       Vraag jezelf 5x: Waarom? Waar verwonder jij je over? Door jezelf maar ook anderen meerdere malen te vragen “waarom” kan je tot kern komen van problemen maar juist ook kansen. Door voorbij het “aannemelijke” te stappen krijg je nieuwe inzichten en perspectieven.

·       Wanneer je complexe problemen wilt oplossen of wilt brainstormen over nieuwe ideeën, probeer eens geen 100 oplossingen te bedenken, maar 100 vragen. Door je perspectief op de uitdaging te veranderen doe je nieuwe inzichten op.

·       Probeer je eigen argumenten te ontkrachten met bewijs. Als je denkt dat iemand je product koopt wegens de flexibiliteit die het oplevert ga dan op pad om te kijken of je kan bewijzen dat dit niet klopt.  Wees hierin nieuwsgierig en open, en je ontvangt een beter beeld van je doelgroep.

·       Wees weer even 5 jaar oud (de tijd dat je nog natuurlijk nieuwsgierig was). Hoe kijk je dan naar de wereld? Probeer naar jouw bedrijf of organisatie te kijken door de ogen van jezelf als vijfjarige. Welke vragen zou je stellen? Wat zou je opvallen? Hoe zou je het probleem oplossen? Door op een andere manier te kijken, vallen je waarschijnlijk zaken op die je normaal gesproken niet zouden opvallen.

·       Laat je inspireren: wat doen anderen? Waar word je blij van? Wat vind je mooie voorbeelden van ondernemerschap? Ga buitenspelen en laat je inspireren. Gebruik deze voorbeelden om van te leren. Welke elementen spreken je aan? Wellicht dat je deze kan vertalen naar jouw eigen situatie of jouw bedrijf.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat je nieuwsgierig blijft in je organisatie? We zijn benieuwd naar jouw persoonlijke tips en tricks. Of je kan met Outside Inc. kijken hoe we door middel van een programma een cultuur kunnen maken van nieuwsgierigheid en ondernemerschap.

Wil je meer weten? Reageer op dit bericht of stuur een e-mail naar m.dennijs@outside-inc.nl.

Maar bovenal: Wees Nieuwsgierig!!