Innovatieve oplossingen voor het Deltagebied!

De afgelopen maanden hebben 7 teams hard gewerkt aan hun oplossingen voor een toekomstbestendig Deltagebied. Op 24 januari presenteren zij hun oplossingen tijdens het Delta Water Challenge: Showcase event.

Hoe kunnen we de stad toekomstbestendig inrichten, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige regenval? En hoe kunnen we de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam vergroten? Deze uitdagingen staan centraal in de Delta Water Challenge. Verschillende teams werken aan oplossingen die bijdragen aan deze uitdagingen rondom dit actuele onderwerp.

De Delta Water Challenge heeft als ambitie jonge professionals te stimuleren om nieuwe, innovatieve, creatieve, betaalbare én toepasbare ideeën te ontwikkelen. Deze ideeën dragen bij aan het creëren van een duurzame en vitale Delta waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Het programma verbindt studenten met ondernemers en andere professionals, die samenwerken aan oplossingen voor de twee uitdagingen die centraal staan:

  1. De Toekomstbestendige stad

  2. Kustverdediging Veerse Dam

Tijdens de Challenge zijn de deelnemers onder andere begeleid door Outside Inc. in de doorontwikkeling van hun oplossingen, bouwen ze aan een sterk team en hebben ze het idee getoetst bij potentiële partners en eindgebruikers.  

Stem op jouw favoriet!
Op de website presenteren de teams hun oplossingen. De teams maken kans op een publieksprijs dus stem hier het idee waar jij van overstroomt met enthousiasme!

Dit programma is ontwikkeld door Outside Inc. in samenwerking met Dockwize en de partners Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf en HZ University of Applied Sciences.

Aanmelden voor de Delta Water Challenge Showcase event kan via de website van Delta Water Challenge..