SOCIAL IMPACT IN OF DOOR DESIGN

Ieder jaar vindt in oktober de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Een week lang staat Eindhoven in het teken van alles wat met design te maken heeft. Outside Inc.’s Roos legt uit waarom designers een steeds grotere invloed krijgen op de vormgeving van verschillende sectoren en de link met het werk van Outside Inc.

Design geeft ons inzicht in de verschuivende waarden in de samenleving. Het geeft ons een kijkje in de keuken van de toekomst en de uitdagingen waar we voor komen te staan. Deze toekomstgerichte uitdagingen vormen het fundament van de innovatieprogramma’s die Outside Inc. ontwikkelt. De Dutch Design Week is een plek waar deze vernieuwende inzichten samenkomen en daarmee een inspiratiebron voor Outside Inc.

In de afgelopen editie van de Dutch Design Week viel het op dat de sociale betrokkenheid van designers groter is dan ooit. Designers ontpoppen zich steeds meer tot social entrepreneurs die het verschil willen maken. Zij zetten creativiteit in om impact te creëren. Zo worden er toekomstscenario’s geschetst en toepassingen ontwikkelt die ons aanzetten tot sociale verandering.

©Thieu Custers

©Thieu Custers

Een voorbeeld van zo’n vernieuwend inzicht vonden we bij de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven. Afstudeerstudent Thieu Custers nam ons mee in een controversiële vorm van circulariteit. Hij creëerde een kas waarmee plantjes worden gekweekt op basis van de afvalstoffen van de mens. Zo gebruikte hij zijn eigen haar als bodem, urine als meststof en zweet als een bron van zout. De sla die hieruit groeide serveerde hij aan zijn docenten en vrienden.

Dr. Cloud

Dat design ook onze levenswijze bevraagd, werd ook duidelijk bij de presentatie van de ‘Embassy of Health’. Hier werden verschillende ontwerpen gepresenteerd die inspelen op uitdagingen in de zorg. Dit varieerde van praktische innovaties, waaronder een game die jongeren helpt bij rouwverwerking, tot toekomstscenario’s, zoals dr. Cloud die onze (fictieve) kwalen uit het digitale tijdperk behandeld, die uitlokken tot discussie.

De designers van nu bedenken dus oplossingen voor hedendaagse uitdagingen, creëren innovaties die toekomstbestendig zijn, zijn de pioniers in sectoren waar je nooit eerder een designer zag én maken deze oplossingen tastbaar en functioneel.

Het is dus waardevol om design en designers te betrekken bij het creëren van een toekomstbestendige organisatie. Laat je inspireren door hun innovaties en technieken. In de toekomst zullen deze designers zich niet beperken tot hun eigen sector maar zich verspreiden over allerlei soorten bedrijven en organisaties. Met deze positieve veranderkracht van design geven zij de toekomst van een heleboel sectoren vorm.

Ook Outside Inc. zet binnen de programma’s verschillende design methodieken in die innovatiekracht gericht aanjaagt. Creativiteit wordt ingezet om anders denken te stimuleren wat leidt tot nieuwe visies en innovatieve oplossingen die disruptief voor de sector kunnen zijn.

Outside Inc. biedt verschillende programma’s aan die de verbinding maakt tussen corporates, (sociale) ondernemers en innovatieve ontwikkelaars. Binnen deze programma’s werken zij samen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Net als designers werken we naar oplossingen voor toekomstgerichte uitdagingen die maximale impact creëren.

Roos de Hoog houdt zich bezig met de creatieve strategie van zowel Outside Inc. als de innovatieprogramma’s die Outside Inc. ontwikkelt. Roos heeft een achtergrond in toekomstonderzoek.

Wil je hier ook mee aan de slag? Neem dan contact met ons op!