OUTSIDE IN ENTREPRENEURSHIP PROGRAMMA

Innovatie versnellen door samenwerking met
startups en nieuwe partners van buiten?


Er liggen veel kansen voor bedrijven voor vernieuwing richting een toekomstbestendig bedrijf. Samen met onze klanten beantwoorden wij de vragen hieronder en werken toe naar de volgende resultaten:

  • Hoe kunnen we de innovatieve producten en diensten van startups aanbieden aan onze bestaande klanten?

  • Hoe blijven we koploper op gebied van innovatie richting klanten, werknemers en startups en bouwen we een bruisend ecosysteem?

  • Hoe lossen we op een snelle en kosteneffectieve manier innovatieopgaves op binnen onze producten en processen?

  • Hoe benutten we de potentie van nieuwe technologie en gaan we om met disruptie van buiten?

Onze programma’s starten met het vaststellen van een herkenbare focus en een aansprekende call to action. We starten vervolgens met scouten en selecteren startups en/ of partners. Hiervoor zetten we ons uitgebreide community van ondernemers, innovators en andere (klant)organisaties) en komen we altijd tot verrassende invalshoeken, verbindingen en combinaties.

We nodigen de meest veelbelovende teams en oplossingen uit om deel te nemen aan onze programma’s en faciliteren coalitievorming en resultaatgerichte samenwerking tussen deelnemers onderling en bovenal tussen onze opdrachtgever en deelnemers. Op deze manier creëren we meervoudige waarde: voor onze opdrachtgever en voor deelnemende startups. Na onze programma’s wordt (met optionele ondersteuning van Outside Inc.) doorgewerkt aan experimenten en pilots, met als doel om nieuwe relevante producten en diensten met commercieel succes op de markt te brengen.

Voorbeelden van onze programma’s kan je terugvinden bij Programma’s op onze website. Succesvolle samenwerkingen en startups die zijn voortgekomen en/ of versneld door onze programma’s vind je bij Impact

"You need to have the people internally who really want to move forward with startups, and do it, no matter what other departments say. These are the real champions who create the right atmosphere inside your company who embrace outside-in innovation".

Never run startup programs as a CSR activity but link them to your core business. Otherwise they will disappear sooner or later and it will not make you more future-proof.

Wil je dit eens ervaren? Organiseer met ons een Corporate Social Entrepreneurship (CSE) LAB op een voor jouw relevant thema! Voorbeelden van thema’s voor een CSE Lab zijn:

  • Mobility LAB

  • Future of Work LAB

  • Patient Centricity LAB

  • SDG Accelerator LAB

  • Healthy Buildings LAB

  • Artificial Intelligence LAB